Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Czym zajmuje się neurologopeda?

Neurologopeda

Do zadań neurologopedy należy:

1. Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna.

2. Terapia logopedyczna i neurologopedyczna (w formie zajęć indywidualnych i grupowych):

  • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
  • modulowanie zaburzonej wrażliwości dotykowej okolicy orofacjalnej,
  • usprawnianie funkcji oddechowo-fonacyjnych,
  • kształtowanie funkcji słuchowych (uwagi i pamięci słuchowej, słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej),
  • rozwijanie słownictwa biernego i czynnego oraz strony gramatycznej i prozodycznej mowy,
  • wspomaganie rozwoju mowy werbalnej i myślenia (z wykorzystaniem AAC),
  • korygowanie strony artykulacyjnej mowy (wywoływanie głosek nieobecnych i korekta głosek nieprawidłowych w języku dziecka),
  • terapia dysfagii z wykorzystaniem m.in.metodyki „Talk Tools”,
  • rozwijanie funkcji pokarmowych,
  • karmienie terapeutyczne wraz z instruktażem dla rodziców (opiekunów) oraz pracowników przedszkola.

3.Współprowadzenie grupowych zajęć logorytmicznych.

4. Konsultacje dla rodziców (opiekunów) dzieci.

 

Data dodania: 2018-03-10 22:10:49
Data edycji: 2018-05-25 16:13:27
Ilość wyświetleń: 367

Miejsce zabawy, nauki, rehabilitacji

i terapii dzieci z niepełnosprawnością

ruchową i sprzężoną

Cytat

Partnerzy

Kto nam pomaga?
Godło
Kontakt

80-307 Gdańsk

Abrahama 12/14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook