Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Tyflopedagog

Terapia tyflopedagogiczna w naszym przedszkolu to:
Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagającymi wspomagania rozwoju widzenia prowadzone w formie zabaw i ćwiczeń pobudzających do patrzenia - "by dziecko chciało patrzeć" oraz stymulujących widzenie -"by dziecko mogło zobaczyć".

W ramach tych zajęć dzieci uczą się nawiązywania i utrzymywania kontaktu wzrokowego, kształtują pole wspólnej z dorosłym uwagi wzrokowej będącej warunkiem efektywnego naśladownictwa. Prowadzone ćwiczenia usprawniają koordynację wzrokowo - ruchową na miarę indywidualnych możliwości dziecka.

Celem zajęć jest również dobór optymalnych warunków i odpowiedniego materiału do prezentacji – adekwatnie do aktualnego poziomu funkcjonowania wzrokowego dziecka, jego potrzeb rozwojowych w tym zakresie i jego zainteresowań wzrokowych.

 

Do zadań tyflopedagoga należy m.in.:

  • diagnoza funkcjonalna - wzrok i zachowania kierowane wzrokiem
  • opracowanie procedur prezentacji materiału wzrokowego
  • terapia - ćwiczenia: pobudzanie do patrzenia i stymulacja widzenia
  • zajęcia instruktażowei konsultacje  dla rodziców
  • zajęcia tyflomuzykoterapeutyczne (przy współudziale muzykoterapeuty) – program "Światło i dźwięk"
  • zajęcia otwarte dla rodziców - wspólnie z muzykoterapeutą.
Data dodania: 2018-03-22 19:21:50
Data edycji: 2018-03-25 21:12:18
Ilość wyświetleń: 429

Miejsce zabawy, nauki, rehabilitacji

i terapii dzieci z niepełnosprawnością

ruchową i sprzężoną

Cytat

Partnerzy

Kto nam pomaga?
Godło
Kontakt

80-307 Gdańsk

Abrahama 12/14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook