Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

W naszym przedszkolu funkcjonuje Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju. W zespole pracują oligofrenopedagodzy, psycholodzy, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci SI, terapeuci AAC. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z udziałem rodziców oraz w 2-3 osobowych grupach stymulujących kontakty społeczne dzieci. Przyjmujemy dzieci do 6 roku życia z:

 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem motorycznym (motoryki małej i dużej)
 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem intelektualnym
 • zaburzeniami mowy i komunikacji
 • zaburzeniami w rozwoju społecznym, emocjonalnym
 • zaburzoną Integracją Sensoryczną
 • potrzebą wspomagania umiejętności wzrokowych

Podstawą jest współpraca z rodzicami i rodziną dziecka. Pomoc rodzinie dotyczy między innymi:

 • wsparcia w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka
 • rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka i ich odpowiedniej interpretacji w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia
 • włącznie rodziny w działania terapeutyczne wspierające rozwój dziecka
 • pomoc w wyposażeniu dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce, zabawki oraz
  w aranżowaniu przestrzeni domowej


Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka na zajęcia Zespołu Wczesnego Wspomagania:

 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • zaświadczenie lekarskie informujące np. o wspomaganiu farmakologicznym i jego skutkach mogących mieć wpływ na samopoczucie dziecka, jego funkcjonowanie, lub oświadczenie rodziców o braku podawania środków farmakologicznych.

Dokumenty należy złożyć osobiście w przedszkolu.


Uwaga!

Wczesne Wspomaganie jest przydzielane na jeden rok szkolny.  W kolejnym roku rodzic zobowiązany jest do złożenia podania o kontynuację Wczesnego Wspomagania do dyrekcji przedszkola w terminie do 15 czerwca na kolejny rok szkolny.

Data dodania: 2017-01-12 21:26:19
Data edycji: 2018-03-23 21:02:42
Ilość wyświetleń: 1121

Miejsce zabawy, nauki, rehabilitacji

i terapii dzieci z niepełnosprawnością

ruchową i sprzężoną

Cytat

Partnerzy

Kto nam pomaga?
Godło
Kontakt

80-307 Gdańsk

Abrahama 12/14

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook